Wednesday, April 30, 2014

മഹേശ്വരാ നിൻ സുദിനം കാണാൻ-MAHESWARA NIN SUDINAM KAANAAN MALAYALAM LYRICSമഹേശ്വരാ നിൻ സുദിനം കാണാൻ
MAHESWARA NIN SUDINAM KAANAAN MALAYALAM LYRICS മഹേശ്വരാ നിൻ സുദിനം കാണാൻ
കഴിഞ്ഞ കണ്ണിനു സൗഭാഗ്യം
മനോജ്ഞമാം നിൻ ഗീതികൾ പാടാൻ
കഴിഞ്ഞ നാവിനു സൗഭാഗ്യം (മഹേശ്വരാ..)

നൂറു നൂറു കണ്ണുകൾ പണ്ടേ 
അടഞ്ഞു നിന്നെ കാണാതെ (2)
നൂറു നൂറു മലരുകൾ പണ്ടേ
കൊഴിഞ്ഞു പോയി കണ്ണീരിൽ (2) (മഹേശ്വരാ..)

ദൈവജാതൻ പിറന്ന മണ്ണിൽ
വിരിഞ്ഞ മര്‍ത്യനു സൗഭാഗ്യം (2)
മിന്നി നില്‍പ്പൂ താരകൾ വിണ്ണിൽ
തെളിഞ്ഞു കാണ്മൂ സ്വർലോകം (2) (മഹേശ്വരാ..)Reactions:

0 comments:

Post a comment

 
Configuration After installing, you might want to change these default settings: perPage: 7, numPages: 6, var firstText ='First'; var lastText ='Last'; var prevText ='« Previous'; var nextText ='Next »'; }