Wednesday, April 23, 2014

ദൈവം നിരുപമ സ്നേഹം--DAIVAM NIRUPAMA SNEHAM MALAYALAM LYRICS
ദൈവം നിരുപമ സ്നേഹം
DAIVAM NIRUPAMA SNEHAM MALAYALAM LYRICSദൈവം നിരുപമ സ്നേഹം
സ്നേഹം നിറയൂം നിർജ്ജരിയല്ലോ
നിറയെ പൂക്കും കരകളുയർത്തും
നിർമ്മലനീർച്ചോല സ്നേഹം 
നിരുപമസ്നേഹം (ദൈവം..)
                    1
കാടുകൾ മേടുകൾ മാനവ സരണികൾ പുണർന്നു പുൽകുമ്പോൾ
കുന്നുകൾ കുഴികളുയർച്ചകൾ താഴ്ച്ചകൾ ഒരുപോൽ പുഷ്പ്പിക്കും
സ്നേഹം നിരുപമ സ്നേഹം ദൈവം നിരുപമ സ്നേഹം
ദൈവം നിരുപമ സ്നേഹം (ദൈവം..)
                    2
ദുഷ്ടൻ ശിഷ്ടൻ സമമായവിടുന്നുന്നതി പാർക്കുന്നു
മഞ്ഞും മഴയും വെയിലും പോലെയതവരെയൊരുക്കുന്നു
സ്നേഹം നിരുപമ സ്നേഹം ദൈവം നിരുപമ സ്നേഹം
ദൈവം നിരുപമ സ്നേഹം (ദൈവം..)2 comments:

  1. ദൈവം നിരുപമ സേന്ഹം ഈതിന്റെ കരോക്കേ സോങ്ങ് കുടി ഉൾപെടുത്തണ്

    ReplyDelete