Wednesday, April 30, 2014

യേശുവിനെ കാണേണം എനിക്കേശുവിനെ കാണേണം-YESUVINE KAANENAM YENIKE YESUVINE KANENAM MALAYALAM LYRICSയേശുവിനെ കാണേണം എനിക്കേശുവിനെ കാണേണം
YESUVINE KAANENAM YENIKE YESUVINE KANENAM MALAYALAM LYRICS

            1
യേശുവിനെ കാണേണം എനിക്കേശുവിനെ കാണേണം
തീവ്രമായ് ആശിപ്പൂ ഞാന്‍ എനിക്കേശുവിനെ കാണേണം
സ്നേഹപിതാവേ കണ്ണുകള്‍ തുറന്നു തരണേ
പരിശുദ്ധാത്മാവേ, കണ്ണുകള്‍ തുറന്നു തരണേ
എനിക്കേശുവിനെ കാണേണം (2)
                        2
യേശുവിനെ കേള്‍ക്കേണം എനിക്കേശുവിനെ കേള്‍ക്കേണം
തീവ്രമായ് ആശിപ്പൂ ഞാന്‍ എനിക്കേശുവിനെ കേള്‍ക്കേണം
സ്നേഹപിതാവേ കാതുകള്‍ തുറന്നു തരണേ
പരിശുദ്ധാത്മാവേ, കാതുകള്‍ തുറന്നു തരണേ
എനിക്കേശുവിനെ കേള്‍ക്കേണം (2)
                        3
യേശുവിനെ ആസ്വദിക്കേണം എനിക്കേശുവിനെ ആസ്വദിക്കേണം 
തീവ്രമായ് ആശിപ്പൂ ഞാന്‍ എനിക്കേശുവിനെ ആസ്വദിക്കേണം 
സ്നേഹപിതാവേ ഹൃത്തടം തുറന്നു തരണേ
പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ഹൃത്തടം തുറന്നു തരണേ
എനിക്കേശുവിനെ ആസ്വദിക്കേണം (2)0 comments:

Post a Comment